Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov, chcete si nastavit zobrazení:

Ochrana osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též "GDPR")

Správce osobních údajů: Obec Úhlejov
sídlo: Úhlejov 50, 507 71 Miletín
IČO: 00272281, DS: 7bhbuda
telefon: 775940406, 724544735
e-mail: uhlejov@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ:
Petr Mach
sídlo: Havlíčkova 648, 508 01 Hořice
IČO: 73665754
telefon: 722133362
e-mail: general@ochrana-osobnich-dat.cz
web: www.ochrana-osobnich-dat.cz

1. ZABEZPEČENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1.1 Tento web je zabezpečen důvěryhodným certifikátem SSL a jeho zabezpečení tak odpovídá požadavku GDPR.

1.2 K ochraně webu používáme antivirové a antimalwareové pluginy, které brání šíření škodlivých kódů, můžete tak náš web procházet bez obav, že by se z něho do vašeho počítače šířil škodlivý software.

1.3 Při provozu tohoto webu používáme programový firewall, který zajišťuje ochranu webu proti útokům z venku (např. hackeři).

2. COOKIES

2.1 Naše organizace nevyužívá žádné informace obsažené v cookies.

3. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

3.1 Při zasílání informací a osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu využíváme tyto informace výhradně k vyřízení komunikace s vámi a vaše osobní údaje dále nezpracováváme. Buďte prosím trpěliví, když vás občas webová stránka vyzve k poskytnutí souhlasu. Tento souhlas nepoužíváme k žádným marketingovým účelům, nebo abychom Vám zasílali nevyžádanou reklamní poštu.

4. SOULAS S GDPR

4.1 Naše organizace má zpracovanou dokumentaci a zavedený soulad s obecným nařízením GDPR.

4.2 Pro případy bezpečnostních incidentů má organizace zpracovaný "Plán řízení bezpečnostních incidentů", aby byla zajištěna maximální spolupráce v případech, kdy se budete cítit ohroženi naším zpracováním vašich osobních údajů.

4.3 Mějte na paměti, že naše Politika bezpečnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zaměřena na minimalizaci zpracovávaných osobních údajů, takže zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádný výkon naší práce.

4.4 Naše organizace spolupracuje s certifikovaným Pověřencem pro ochranu osobních údajů, takže s námi můžete komunikovat s vědomím, že Vám poskytneme maximální spolupráci a komfort při řešení případných rizik a prevenci vzniku bezpečnostních incidentů.

5. DOZOROVÝ ÚŘAD

5.1 Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy, můžete se kdykoliv obrátit na nás prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

OBEC ÚHLEJOV, Úhlejov 50, 50771 Miletín, podatelna@uhlejov.cz, IČ:00272281

5.2 Můžete se také obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je pro Českou republiku:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111 (Ústředna), https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz

5.3 V případě potřeby odborné pomoci se můžete obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Petr Mach, cDPO, Havlíčkova 648, 50801 Hořice, +420 722 133 362, https://www.o-o-d.cz, general@o-o-d.cz

6. VAŠE PRÁVA

6.1 Kdykoliv se nás dotázat, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu. Pokud tak učiníte, odpovíme vám ve lhůtě nejdéle do 30ti dnů od přijetí vaší žádosti o tyto informace.

6.2 Zažádat u naší organizace, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, okamžitě pozastavíme zpracování vašich osobních údajů a bezodkladně prošetříme situaci. O výsledku šetření vás budeme informovat.

6.3 Zažádat u naší organizace o výmaz osobních údajů. Pokud tak učiníte, skartujeme všechny osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud k dalšímu zpracování nejsme povinni ze zákona (např. archivování). O skartovaných osobních údajích vyhotovíme skartační protokol, který vám v kopii zašleme.

6.4 Vznést vůči naší organizaci žádost "Být zapomenut". Pokud tak učiníte, pokusíme se vztah mezi vámi a naší organizací uvést do stavu, jako by vztah mezi vámi a naší organizací nikdy neexistoval. Berte prosím na vědomí, že pokud pro nás existují zákonné povinnosti vaše data dále zpracovávat, nebude možné statut "Být zapomenut" po právní stránce zcela naplnit. O výsledku našeho postupu vás budeme informovat.

7. FORMULÁŘE

7.1 Pomocí níže uvedených vzorových formulářů se na nás můžete kdykoliv obrátit, připravili jsme je tak, abyste s jejich případným formulováním neměli žádný problém.

  - Žádost o výmaz.pdf (113 kB)

   - Žádost o přístup k osobním informacím.pdf (113 kB)

   - Žádost o přenesení osobních údajů.pdf (112 kB)

   - Žádost o opravu osobních údajů.pdf (112 kB)

   - Námitka proti zpracování osobních údajů.pdf (112 kB)

   - Informace o zpracování osobních údajů.pdf (122 kB)

   - Žádost o omezení zpracování.pdf (112 kB)

8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 V rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje u jednotlivých subjektů údajů v následujícím rozsahu:

   - INFORMACE O zpracování osobních údajů (zaměstnanci).pdf (164 kB)

   - INFORMACE O zpracování osobních údajů (osoby na fakturách a smlouvách).pdf (111 kB)


aktualizováno: 24. 11. 2020 11:07, Martin Stránský

Novinky z obce

Sportoviště

aktualizace stránky: 24. 10. 2020


Turistika

aktualizace stránky: 24. 10. 2020

Cykloturistika

Přes Úhlejov vede jedna konkrétní cyklotrasa. Je zaznamenávána číslem 4086. Délka členité trasy je 22,8 kilometrů. Začíná se na 380 metrech nadmořské výšky, nejvyšší bod dosahuje 671 m.n.m..