Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhlášky

platí od:01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 1/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb.

platí od:01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.

platí od:01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Úhlejov.

platí od:01.01.2019

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

platí od:01.03.2017

Nařízení obce č.1/2017

Nařízení obce č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.

platí od:24.11.2016

Obecně závazná vyhláška č.3/2016

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 3/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

platí od:24.11.2016

Obecně závazná vyhláška 2/2016

Obecně závazná vyhláška 2/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016 stanovující zákaz podomního prodeje.

platí od:03.02.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

Zastupitelstvo obce Úhlejov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: vyhláška), § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen: správní řád)

platí od:01.07.2009

Obecně závazná vyhláška č.1/2009

Předmět poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

aktualizováno: 24. 10. 2020 15:01, Jan Stránský

Novinky z obce

Místní poplatky pro rok 2021

aktualizace článku: 3. 1. 2021

  • Lenka Šedivá DiS.
  • 62

Informace k úhradě místních poplatků pro rok 2021 - odpady a psi.

Novoroční přání

aktualizace článku: 3. 1. 2021

  • Lenka Šedivá DiS.
  • 33

Novoroční přání občanům obce

Ochrana osobních údajů

aktualizace stránky: 24. 11. 2020

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též "GDPR")

Správce osobních údajů: Obec Úhlejov
sídlo: Úhlejov 50, 507 71 Miletín
IČO: 00272281, DS: 7bhbuda
telefon: 775940406, 724544735
e-mail: uhlejov@seznam.cz